Tag Archives: Thalidomide

Bệnh đa u tủy xương


Đa u tủy là bệnh ung thư của tương bào trong tủy xương. Bệnh còn được gọi là u tương bào hay bệnh u tủy. Tương bào là tế bào được tìm thấy trong tủy xương và có vai trò … Continue reading

Posted in Bệnh ung thư | Tagged , , ,