Tag Archives: nhân quả

Nhân quả nghiệp báo giữa cha mẹ và con cái


Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên: một là để báo ơn, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn … Continue reading

Posted in Huyền bí | Tagged ,