Tag Archives: 7 luân xa

Vị trí 7 luân xa


Số 1 (Luân xa gốc): nằm ở chân cột sống, là nơi ở của Kundalini, liên quan đến sự tồn tại và gắn liền với dục tính. Số 2: nằm ở xương cùng, gần cơ quan sinh dục, điều khiển … Continue reading

Posted in Huyền bí | Tagged