Category Archives: Tôn giáo

Bài học làm thay đổi cuộc đời từ đạo Phật


Xem chi tiết Advertisements

Posted in Tôn giáo | Tagged | Leave a comment

Phân biệt Chùa, Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am


Xem chi tiết

Posted in Tôn giáo | Tagged , | Leave a comment

Những hiểu lầm phổ biến về đạo Phật ở Việt Nam


Là một quốc gia có truyền thống Phật giáo, nhưng nhiều người Việt Nam không có hiểu biết về đạo Phật hoặc biết một cách rất mơ hồ, và dưới đây là 7 hiểu lầm phổ biến về đạo Phật … Continue reading

Posted in Tôn giáo | Tagged , , , , | Leave a comment

Rước vong lên chùa


Có người nghĩ rước vong lên chùa là vong ở lại chùa luôn, không về nhà nữa. Có người nghĩ đưa vong lên để nhốt ở chùa để khỏi làm hại gia đình. Có người nghĩ đưa vong lên chùa … Continue reading

Posted in Tôn giáo | Tagged

Kinh A Di Đà


A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông (tiếng Anh: Pure Land sect), lưu hành rộng rãi tại Trung … Continue reading

Posted in Tôn giáo | Tagged | Leave a comment

Kinh Kỳ cầu và Điệp phái


Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo, khi gặp quỷ sứ tra xét … Continue reading

Posted in Tôn giáo | Tagged , | Leave a comment

Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền thờ ở chùa là ai ?


Đức Chúa Ông là doanh nhân Cấp Cô Độc (Anathapindika), một trưởng giả giàu có. Cấp Cô Độc còn nổi tiếng vì đã bỏ ra một lượng của cải lớn lớn (số vàng dát kín mặt vườn) để mua vườn … Continue reading

Posted in Tôn giáo | Tagged , | Leave a comment