10 bài về Đạo Phật của Lão tiensinh


Bài 1. Phật nghĩa là gì?
Bài 2. Thế nào là thành Phật ?
Bài 3. Đạo Phật là gì?
Bài 4. Thế nào là thoát khỏi luân hồi sinh tử trong Đạo Phật?
Bài 5. Đi tu có phải là cắt tóc cạo đầu, mặc áo cà sa?
Bài 6. Nên tu theo Phật hay cầu xin được Phật gia hộ giúp đỡ?
Bài 7. Cách phân biệt Sư tu thật và Sư tu giả
Bài 8. Phật có cứu độ được chúng sinh?
Bài 9. Kỳ 1: Thiên đường và Địa ngục
Bài 10. Kỳ 2: Lục đạo luân hồi

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , . Bookmark the permalink.