Tư thế ngồi bàn học và làm việc


Một trong những đòi hỏi vệ sinh cơ bản nhất đối với bàn ghế học sinh là sự phù hợp giữa kích thước bàn ghế với kích thước nhân trắc cơ thể học sinh

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Sinh hoạt hàng ngày and tagged , . Bookmark the permalink.