KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Chứng Vẩn đục dịch kính mắt – Ruồi bay

Posted by ngocson on 31/10/2016


= CÁC BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN LÀM GIẢM “RUỒI BAY” TRƯỚC MẮT
= Chứng vẩn đục dịch kính mắt
= Ruồi bay trong mắt
= Vì sao có hiện tượng ruồi bay trước mắt?

Xem chi tiết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: