Chứng Vẩn đục dịch kính mắt – Ruồi bay


= CÁC BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN LÀM GIẢM “RUỒI BAY” TRƯỚC MẮT
= Chứng vẩn đục dịch kính mắt
= Ruồi bay trong mắt
= Vì sao có hiện tượng ruồi bay trước mắt?

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hệ giác quan and tagged , . Bookmark the permalink.