Cúng rằm tháng 7


= Nguồn gốc lễ Vu Lan
= Gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên
= Cách cúng rằm tháng 7 tại nhà
= Bài văn khấn cúng rằm Tháng 7
= Choáng với 18 điều cấm kị trong tháng cô hồn
= 13 điều bạn nên làm trong tháng cô hồn
= Nguyên nhân tục đốt vàng mã – Hòa thượng Tố Liên
= Tiểu sử Hòa Thượng Tố Liên

Xem chi tiêt ….

Advertisements
This entry was posted in Phong tục Việt Nam and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s