Máu tụ dưới màng cứng ở người lớn


Máu tụ dưới màng cứng (SDH: subdural hematoma) và máu tụ ngoài màng cứng đặc trưng bởi tình trạng chảy máu ở các khoang quanh não: Máu tụ dưới màng cứng hình thành giữa màng cứng và màng nhện; Máu tụ ngoài màng cứng là khối máu tụ hình thành ở khoang ảo giữa màng cứng và xương sọ.

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hệ tuần hoàn. Bookmark the permalink.