KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Khí chất con người

Posted by ngocson on 05/04/2016


Dù không phải là chuyên gia tâm lý nhưng nhờ quyển sách này bạn có thể khám phá tính khí của bản thân đồng thời khám phá tính khí của thân nhân. Nhờ hiểu mình, hiểu người bạn có thể sống trong mối tương giao tích cực và hiệu quả trong công việc, gia đình, trong cộng đồng khác nhau.

Xem chi tiết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: