Các khối u ở tim


= U nhày nhĩ
= Các khối u lành tính ở tim
= Cảnh giác u nhầy nhĩ trái gây đột tử ở người trẻ
= U tim và những điều nên biết

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hệ tuần hoàn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s