Tam hợp Tứ hành xung là gì


Bài này phân tích Tuổi của 2 người có hợp nhau không? Dùng trong xem tuổi của 2 người có nên xây dựng gia đình với nhau không hay có nên làm ăn với nhau không? Đưa ra các sơ đồ:
– Sơ đồ Hợp – phá theo hàng Can của 2 tuổi
– Sơ đồ Hợp – Xung theo hàng Chi của 2 tuổi
– Sơ đồ Sinh – Khắc theo Mệnh của 2 tuổi (Ngũ hành sinh khắc)

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Huyền bí về tướng số and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s