Rau răm


= Những người tuyệt đối không ăn rau răm
= Có phải rau răm là kẻ thù của “chăn gối”?

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thực phẩm thực vật and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s