Kỹ năng sinh tồn


Phần 1: Bị lạc nơi hoang dã
Phần 2: Giành lấy sự sống nơi đầm lầy và sa mạc
Phần 3: Đương đầu với biển cả

Xem chi tiết Phần 1, 2, 3

Phần 4: Trôi dạt vào đảo hoang
Phần 5: Cách dựng nơi trú ẩn

Xem chi tiết Phần 4, 5

Phần 6: Tìm kiếm nguồn nước – chìa khóa của sự sống.
Phần 7: Tạo và giữ lửa

Xem chi tiết Phần 6, 7

Phần 8: Tìm lương thực nơi hoang dã
Phần 9: Săn bắn, đánh bắt và tìm kiếm lương thực nơi hoang dã

Xem chi tiết Phần 8, 9

Advertisements
This entry was posted in Kỹ năng sinh tồn and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s