Cấp cứu Bệnh đau tim và phòng bệnh tim không dùng thuốc


= Cấp cứu bệnh nhân đau tim rất đơn giản, bạn cũng có thể làm được!
= Phòng bệnh tim và cải thiện sức khỏe bằng cách… đập lưng!

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hệ tuần hoàn and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s