Nhịn ăn để chữa bệnh (TH)


= Con người có thể sống bao lâu khi thiếu thức ăn và nước uống?
= Nhịn đói hai ngày có thể tái sinh hệ miễn dịch?
= Chữa bệnh bằng cách nhịn ăn: khoa học hay bịp bợm?
= Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh
= Nhịn ăn chữa bệnh, hồi xuân, tuyệt thực đi về đâu?
= Thanh niên 18 tuổi chết não do nhịn ăn thanh lọc cơ thể

Xem chi tiết Phần 1

= Trạng thái tự phân trong lúc nhịn ăn
= Nhịn ăn để phục hồi sức khỏe
= “Nhịn ăn” với con người
= “Nhịn ăn” đối với thiên nhiên và khoa học

Xem chi tiết Phần 2

1/ Nhịn ăn chữa bệnh, hồi xuân, tuyệt thực đi về đâu?
1.1/ Nhập đề
2/ Thành kiến về phương pháp nhịn ăn
2.1/ Nhịn ăn và phương pháp Ohsawa
2.2/ Những lời bài bác về phép nhịn ăn
2.3/ Nhịn ăn không phải là chết đói

Xem chi tiết Phần 3

Advertisements
This entry was posted in Lý thuyết sức khỏe and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s