Sống quá sạch sẽ (tổng hợp)


= Quá sạch sẽ dẫn đến trầm cảm
= Sinh bệnh do… quá sạch sẽ
= Quá sạch sẽ có thể là biểu hiện của bệnh tâm lý
= Khổn khổ vì vợ quá sạch
= Muốn con khoẻ mạnh, đừng quá sạch sẽ
= Ly dị vì vợ quá sạch sẽ
= Khổ như lấy chồng sạch
= Mắc bệnh phụ khoa vì quá sạch

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Sinh hoạt hàng ngày and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s