Bệnh ngồi nhiều (tổng hợp)


= Ngồi nhiều, chết sớm
= Những lý do không nên ngồi lâu hơn 3 giờ mỗi ngày
= Phó giáo sư tư vấn trị bệnh phổ biến của dân văn phòng
= Bệnh tấn công dân văn phòng
= Đừng chủ quan với bệnh ‘ngồi nhiều’
= Ngồi một chỗ quá lâu dễ chết sớm
= Bảy cách chết vì ngồi
= Nhân viên văn phòng: Chuốc bệnh từ phòng lạnh, ngồi lâu!

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Sinh hoạt hàng ngày and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s