Thăng Long Võ Đạo (tổng hợp)


Trưởng Môn Thăng Long Võ Đạo: Võ Sư – Bác Sĩ – Khí Công Sư: Nguyễn Văn Thắng

Xem chi tiết …(t)

Advertisements
This entry was posted in Tập vận động and tagged , . Bookmark the permalink.