Thiên lý tiêu giao


Đọc được bài này là điều rất may mắn cho bạn trong cuộc đời này.
“Còn đây là bộ Thiên Lý Tiêu Dao, nếu chuyên cần luyện tập thì các toa diệu dược trên không thể nào sánh bằng được. Không những cường dương tráng thận mà mọi bệnh tật cũng phải lùi lại sau lưng, có thể phòng ngừa được các bệnh hiểm nghèo khác.”

Hướng dẫn tập bài Thiên lý tiêu giao (văn bản và video của Lương y Lê Thuận Nghĩa).

Kinh nghiệm tập bài Thiên lý tiêu giao.

Nguồn thuannghia.weblogs.com

Advertisements
This entry was posted in Tập khí công and tagged , . Bookmark the permalink.