KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Vị trí 7 luân xa

Posted by ngocson on 27/09/2014


Số 1 (Luân xa gốc): nằm ở chân cột sống, là nơi ở của Kundalini, liên quan đến sự tồn tại và gắn liền với dục tính.

Số 2: nằm ở xương cùng, gần cơ quan sinh dục, điều khiển cảm giác của cơ quan sinh dục và sinh sản.

Xem chi tiết … (T)

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: