Vị trí 7 luân xa


Số 1 (Luân xa gốc): nằm ở chân cột sống, là nơi ở của Kundalini, liên quan đến sự tồn tại và gắn liền với dục tính.

Số 2: nằm ở xương cùng, gần cơ quan sinh dục, điều khiển cảm giác của cơ quan sinh dục và sinh sản.

Xem chi tiết … (T)

Advertisements
This entry was posted in Huyền bí and tagged . Bookmark the permalink.