Cảm xạ học là gì ? (tổng hợp)


Cảm xạ là một khả năng nhạy cảm tiềm ẩn của con người với các bức xạ của vật thể. Cảm xạ ám chỉ những kỹ thuật thực hành dự đoán tương lai, phong thủy, tìm kiếm các dòng nước ngầm, khoáng vật hoặc các vật thể bị giấu kín hoặc chôn vùi, bằng những dụng cụ đặc biệt như đôi đũa, con lắc v..v….

Tệp 1. Con lắc và cảm xạ là gì? (1)

Tệp 2. Tìm hiểu và thực hành sử dụng con lắc và que dò (1)

Advertisements
This entry was posted in Huyền bí and tagged , , . Bookmark the permalink.