Đường trắng (tổng hợp)


= Mùa hè: hãy cảnh giác khi ăn đường trắng
= 5 lầm tưởng về đường
= Đường độc hại không kém thuốc lá?
= 8 lý do quan trọng để loại bỏ đường khỏi thói quen ăn uống

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thực phẩm chung and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s