Tra thông tin đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm


Để thông tin về kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm đến từng người lao động theo quy định, Bảo hiểm XH thành phố Hà Nội thực hiện việc cung cấp thông tin đóng bảo hiểm qua cổng thông tin điện tử của BHXH Thành phố. Cách thức thực hiện để được cung cấp thông tin như sau:

1. Phạm vi tra cứu thông tin:

Tra cứu thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT cho tất cả các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bzwts buộc trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2013.

2. Các bước thực hiện:

– Bước 1: đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội tại địa chỉ: WWW.BHXHHN.COM.VN.

– Bước 2: Chọn mục “Tra cứu quá trình đóng BHXH hàng năm” để tra cứu thông tin đóng BHXH hàng năm của từng cá nhân người lao động tham gia đóng BHXH, BHYT

– Cách tra cứu:

+ Cách 1: Chọn tìm theo số sổ BHXH bằng cách nhập số sổ BHXH và chọn một trong các tiêu chí khác kèm theo như số CMND hoặc tìm theo ngày tháng năm sinh, sau đó nhập mã xác nhận hiểm thị trên màn hình, nhấn tìm kiếm.

+ Cách 2: Chọn tìm theo mã thẻ BHYT bằng cách nhập mã thẻ BHYT và chọn một trong các tiêu chí khác kèm theo như số CMND hoặc tìm theo ngày tháng năm sinh, sau đó nhập mã xác nhận hiểm thị trên màn hình, nhấn tìm kiếm.

Advertisements
This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.