KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Một số vấn đề về dầu mỏ của Thế giới (TH)

Posted by ngocson on 24/07/2014


= Đơn vị đo dầu mỏ
= Khi nào nhân loại hết dầu mỏ?
= Tình hình khai thác dầu mỏ ở Biển Đông

Xem chi tiết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: