Vải thiều (TH)


= Lợi ích chữa bệnh của quả vải thiều
= Vải thiều ngâm
= Nấu canh từ… vải thiều
= Ăn nhiều vải mùa nóng lợi hay hại?
= Ý kiến trên các diễn đàn về giữ vải thiều trong gia đình
= 4 kinh nghiệm quý khi ăn vải để không gây nóng, không ngộ độc

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thực phẩm - hoa quả and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s