Mỳ tôm (tổng hợp)


= Kiểm soát các gói gia vị trong mỳ tôm
= Những tác hại khi ăn mỳ tôm
= Mì tôm đang đầu độc cả thế hệ sinh viên
= Mỳ Tiến vua: vỏ ghi không transfat, kiểm nghiệm lại có
= Ăn nhiều mì ăn liền không đủ chất, mất cân bằng về giá trị dinh dưỡng
= Sự thực về mì tôm!

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thực phẩm chung and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s