Phổ độ gia tiên (tổng hợp)


= Cầu siêu và Phả độ gia tiên
= Phổ độ hồi hướng cho tổ tiên
= Bài khấn lễ Phả độ gia tiên

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Phong tục Việt Nam and tagged , , , . Bookmark the permalink.