Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền thờ ở chùa là ai ?


Đức Chúa Ông là doanh nhân Cấp Cô Độc (Anathapindika), một trưởng giả giàu có. Cấp Cô Độc còn nổi tiếng vì đã bỏ ra một lượng của cải lớn lớn (số vàng dát kín mặt vườn) để mua vườn của thái tử Kỳ Đà cúng dàng cho Đức Phật và tăng đoàn. Cấp Cô Độc là doanh nhân mộ đạo nhất, là thí chủ lớn nhất từ trước cho đến tận ngày nay.

Đức Thánh Hiền là là A nan đà Tôn giả. Ma-ha Ca-Diếp là tổ sư đời thứ nhất, tôn giả A-Nan là tổ sư đời thứ nhì. Ngài A-Nan là dân thành Vương-Xá, con ông hoàng Hộc-Phạn, tức em con chú của đức Phật, là người đa văn bậc nhất.

Nói một vị đệ tử xuất sắc được chính Phật tổ lựa chọn làm thị giả, nghĩa là làm người kế thừa mình sau khi Phật viên tịch, lại có những chuyện rắc rối với phụ nữ thì thực là khó tin. Tuy nhiên, đó lại là chuyện hoàn toàn có thực.

Xem chi tiết >>

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , . Bookmark the permalink.