Dâng hương ở chùa và đền


= Trình tự dâng hương, lễ Phật tại chùa đúng cách?
= Đến chùa cúng, khấn thế nào để “sở cầu như nguyện”?
= Lễ chùa đầu năm và những quan niệm sai lầm
= 6 “tội lỗi” lớn nhất mà người Việt đang mắc phải khi đốt vàng mã

Đọc tiếp >>

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s