Cháy nhà cao tầng thì làm gì? (tổng hợp)


= Nguyên tắc thoát nạn trong đám cháy có nhiều khói
= Dây thoát hiểm nhà cao tầng Seohan
= Cách thóat hiểm ở tòa nhà cao tầng

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Kỹ năng sinh tồn and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s