Cách tính lương từ 1/7/2013


Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở này được tính hưởng kể từ ngày 1/7/2013, thay thế mức lương tối thiểu chung quy định trước đây. 

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy định tăng thêm là 9,6% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và được điều chỉnh tăng kể từ ngày 1/7/2013. Theo Nghị định này thì hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013.

Từ khi có hiệu lực thi hành của Nghị định, cơ quan BHXH sẽ thực hiện điều chỉnh mức hưởng theo quy định để trả lương hưu hàng tháng cũng như khoản tiền truy lĩnh lương hưu tăng thêm của các tháng chưa được hưởng.

Sưu tầm

Advertisements
This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s