KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Yoga cho mọi người do Master Kamal dạy

Posted by ngocson on 04/07/2013


Do các link hay thay đổi nên các bạn có thể tìm kiếm trên Youtube theo các từ khóa:

YOGA CHO MỌI NGƯỜI
PLANET YOGA
BY MASSTER KAMAL
Phần 1
Phần 15
PART 1
Yoga Master Kamal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: