Lá húng chanh


= Khản tiếng, viêm họng: dùng lá húng chanh

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thuốc nam thực vật and tagged , . Bookmark the permalink.