Con người lúc lâm chung


Khi chết ta sẽ đi về đâu?
Có phải khi chết ta không mang theo được gì không?
Tại sao phải trợ giúp lúc lâm chung?
Vì sao không nên động chạm gì vào người mới mất trong vòng 8 tiếng?

Xem chi tiết bài…..

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s