KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe

Con người lúc lâm chung

Posted by ngocson on 15/05/2013


Khi chết ta sẽ đi về đâu?
Có phải khi chết ta không mang theo được gì không?
Tại sao phải trợ giúp lúc lâm chung?
Vì sao không nên động chạm gì vào người mới mất trong vòng 8 tiếng?

Xem chi tiết bài…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: