Con người lúc lâm chung


Khi chết ta sẽ đi về đâu?
Có phải khi chết ta không mang theo được gì không?
Tại sao phải trợ giúp lúc lâm chung?
Vì sao không nên động chạm gì vào người mới mất trong vòng 8 tiếng?

Xem chi tiết bài…..

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , . Bookmark the permalink.