Tra ngày giờ tốt xấu để xuất hành


Lịch xuất hành của cụ Khổng Minh và cụ Lý Thuần Phong:

Xem chi tiết ….

Mời các bạn sử dụng cho ý kiến đánh giá kiểm nghiệm ở phần Comment.

Hương Cỏ May sưu tầm, 26/2/2013

Advertisements
This entry was posted in Huyền bí and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s