Tra ngày giờ tốt xấu để xuất hành


Lịch xuất hành của cụ Khổng Minh và cụ Lý Thuần Phong:

Xem chi tiết ….

Mời các bạn sử dụng cho ý kiến đánh giá kiểm nghiệm ở phần Comment.

Hương Cỏ May sưu tầm, 26/2/2013

Advertisements
This entry was posted in Huyền bí and tagged , , , , . Bookmark the permalink.