90% nhân viên y tế không tin nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất


Ở Việt Nam cứ 6 bà mẹ thì chỉ một người nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không chỉ người dân chưa tin vào vai trò quan trọng của sữa mẹ với sức khỏe và sự phát triển của trẻ mà ngay cả những người trong ngành y cũng có tâm lý này.

Xem chi tiet …..

Advertisements
This entry was posted in Trẻ em còn nhỏ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s