90% nhân viên y tế không tin nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất


Ở Việt Nam cứ 6 bà mẹ thì chỉ một người nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không chỉ người dân chưa tin vào vai trò quan trọng của sữa mẹ với sức khỏe và sự phát triển của trẻ mà ngay cả những người trong ngành y cũng có tâm lý này.

Xem chi tiet …..

Advertisements
This entry was posted in Trẻ em còn nhỏ and tagged . Bookmark the permalink.