Một vài hướng dẫn trong ứng xử


1/ Bí quyết để gây thiện cảm với người khác:

Thành thực chú trọng tới mọi người

Giữ nụ cười trên môi

Khi nghe người khác nói chuyện phải hết sức chăm chú.

Phải nhớ rằng tên một người, đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm ái hơn hết thảy những âm thanh khác.

Muốn cho người khác mến ta và vui lòng giúp ta thì ta phải làm cho họ vừa lòng đã. Ta phải tự đặt vào lập trường của người, hiểu quan điểm của người và xét xem họ muốn gì rồi cho họ cái đó.

Hễ ta muốn cái gì thì người khác cũng muốn cái đó. Ta không muốn cái gì thì người khác cũng không muốn cái đó. Ta muốn cái gì thì cho người cái đó, ta không muốn cái gì thì đừng bắt người chịu cái đó. Như vậy ai cũng bằng lòng ta hết.

Thị dục mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyền ngã, nghĩa là cái lòng muốn được người khác cho mình là quan trọng và trọng mình.

2/ 12 cách để làm cho người khác nghe theo mình:

Chỉ có mỗi một cách thắng trong 1 cuộc tranh biện là tránh nó đi

Trọng ý kiến của người. Đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm.

Nếu bạn lầm, thì bạn vui vẻ nhận ngay đi.

Nên ôn tồn ngạt ngào, không nên xẵng.

Đặt những câu vấn làm sao cho tự nhiên người ta phải đáp “có”.

Để cho người ta nói thỏa thích đi.

Để cho họ tin rằng chính họ phát khởi ra ý kiến mà bạn đã dẫn khởi ra cho họ.

Thành thật gắng sức xét theo quan điểm của người.

Ai cũng thèm khát được người khác quý mến, hiểu biết và thương hại mình nữa. Vậy bạn tặng họ những thứ đó đi.

Gợi tới tình cảm cao thượng của người.

Kích thích thị giác và  óc tưởng tượng.

Thách đố, khêu gợi tức khí những người có tâm huyết.

3/ 9 cách sửa đổi người mà không làm cho họ phật ý, giận dữ

Khi bạn muốn sửa đổi hành vi một người thì:

Trước hết thành thật khen họ vài lời.

Lấy ý mà làm cho họ nhận thấy lỗi lầm

Trước khi chỉ trích phải tự thú nhận lỗi của bạn đã.

Đừng ra lệnh. Đặt câu hỏi để ám thị họ.

Giữ thể diện cho họ.

Công bình nhận những sự gắng sức của họ: dù họ mới tấn tới chút ít cũng khen họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và đại lượng.

Tán dương họ, để họ gắng sức được xứng đáng với lời ta khen.

Khuyến khích họ cho họ thấy dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc nhẹ nhàng đi.

Xử trí ra sao cho họ thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị.

N.T.

Advertisements
This entry was posted in Kinh nhiệm sống and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s