Tai nạn chốn phòng the (TH)


= Mùa cưới – mùa ‘tai nạn’ chốn phòng the
= Chàng “gãy kiếm”
= Nhập viện vì “hội chứng đêm tân hôn”
= Những tai nạn nơi phòng the và cách xử lý tình huống

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Gia đình và tình dục and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s