Xét nghiệm máu (tổng hợp)


= Khái quát về đo tốc độ máu lắng ESR
= Đôi điều về công thức máu

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hệ tuần hoàn and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s