Bệnh lao phổi


= Bệnh lao ở trẻ em, triệu chứng điển hình và di chứng

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Bệnh hô hấp and tagged , . Bookmark the permalink.