Cây Con khỉ – cây Hoàn ngọc – cây Nhật nguyệt


= Cây thuốc kỳ diệu : cây hoàn ngọc hay nhật nguyệt”
= Khỉ dạy người dùng thuốc
= Cây hoàn ngọc trị bệnh đường ruột
= Phương thuốc phòng the của “Amakong” Hà thành, 80 tuổi vẫn sinh được 3 con
= Trà thảo dược Tâm Lan

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Thuốc nam thực vật and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s