KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Blog về Sức khỏe – Bệnh tật – Thuốc – Món ăn – Đời sống – Khoa học – vùng Hiệp Hòa

Cận thị, viễn thị, loạn thị (TH)

Posted by ngocson on 12/05/2011


= Cận thị, viễn thị, loạn thị: ba tật khúc xạ của mắt
= Khi nào cần mổ cận thị, viễn thị, loạn thị?
= Điều trị cận thị, viễn thị, lọan thi
= Để trẻ không bị cận thị
= Một cách chữa bệnh lão thị và cận thị
= Trẻ bị cận, loạn thị không điều trị sớm có thể bị mù
= Mẹo nhỏ giữ cho mắt cận không bị tăng độ
= Kính sát tròng điều chỉnh tật cận thị
= Kính tập mắt Pinhole

Xem chi tiết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 73 other followers

%d bloggers like this: