Quan niệm rất mới lạ về bệnh tật


= Một cách nhìn mới về nguyên nhân gây bệnh
= Thức ăn phù hợp là thuốc tốt nhất

Xem chi tiết

Advertisements
This entry was posted in Lý thuyết sức khỏe and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s