Chăm sóc bà bầu suốt thời kỳ mang thai (10 bài)


Bài này tổng hợp từ 10 bài đăng trong Mangthai.vn nhằm giới thiệu cách chăm sóc phụ nữ mang thai từ tháng đầu tiên cho tới 40 tuần.

Xem chi tiết >>

Xuất hiện màn hình mới:

– Nháy Download (527.2KB) để tải về máy

– Hoặc nháy File Options, chọn Preview để xem trực tiếp

Theo mangthai.vn

Advertisements
This entry was posted in Nữ giới mang bầu and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s